CreditsApp is een product van Us Media. Us Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.usmedia.nl
Danzigerkade 221
1018 AM Amsterdam
+31 20 428 6868

Persoonsgegevens die wij verwerken

CreditsApp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CreditsApp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Maar niet als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creditsapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CreditsApp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

CreditsApp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CreditsApp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CreditsApp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

CreditsApp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

CreditsApp deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CreditsApp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CreditsApp jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bedrijf Category Rede
NBB (Basketbal Bond) Sportbond Als basketbalclub ben je lid van de NBB, de NBB biedt toegang tot dit platform en registreert leden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@creditsapp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. CreditsApp zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

CreditsApp wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CreditsApp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@creditsapp.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CreditsApp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CreditsApp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics tracking cookie _ga Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. 24 maanden
Google Analytics tracking cookie _gid Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. 24 uur
Google Analytics tracking cookie _gat Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. 24 uur
Youtube Tracking cookies VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, YSC, GEUP These cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback. When you are logged in to your Google account your choices are linked to your account, for example when you click the ‘like’ button in a video. For more information, read the general Google Privacy policy. 6 maanden, 8 maanden, sessie, 2 jaar
Double Click (Google) IDE Deze cookie helpt ons om onze advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze informatie delen we met Double Click (onderdeel van Google). 2 jaar
Double Click (Google) ID Deze cookie helpt ons om onze advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze informatie delen we met Double Click (onderdeel van Google). 2 jaar
Google _gcl_aw, _gcl_dc Dankzij deze cookie kunnen we analyseren en bijhouden hoe onze website wordt gevonden en of hier transacties uit voortkomen. Op deze manier kunnen we onze advertenties en AdWords-uitingen optimaliseren. Deze informatie wordt gedeeld met Google. 3 maanden
CreditsApp bsa-cookie Met deze cookie houden we bij of je de cookiemelding al een keer hebt gezien. Deze informatie delen we niet met derden. 12 maanden

Je browser is te oud om deze website optimaal te kunnen ervaren.

Upgrade je browser om verder te kunnen gaan.

Upgrade je browser